BOEK 'PROTOCOLLEN VOOR DE BEGELEIDING VAN MENSEN MET PSYCHISCHE KLACHTEN'

Het boek ‘Protocollen voor de begeleiding van mensen met psychische klachten’ is verkrijgbaar bij Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Met deze uitgave heeft u een overzicht in handen van de belangrijkste behandelprotocollen voor de dagelijkse praktijk van de POH-GGZ. Het bevat zes protocollen voor de behandeling van veel voorkomende psychische klachten (paniek & piekeren, somberheid/inactiviteit & aanpassings-problemen, stress & overspanning, slaapproblemen en problemen met alcoholgebruik). Elke sessie is stapsgewijs beschreven en voorzien van werkbladen met oefeningen voor de patiënt.

Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk met een specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) zijn niet meer weg te denken binnen een hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Wat op dit moment ontbreekt is een boek voor de POH-GGZ, voor kortdurende begeleiding van klachten en problemen waarbij géén sprake is van een stoornis en waar iedere POH-GGZ onmiddellijk mee aan de slag. De praktische uitleg van de toe te passen methoden en de beschikbaarheid van werkbladen voor patiënten in dit boek geven houvast in elke behandelsessie.

De protocollen in dit boek sluiten aan bij de reeds bestaande richtlijnen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de huidige multidisciplinaire richtlijnen, landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA) of NHG-standaarden. Hiermee beschikt de POH-GGZ over een overzicht van de belangrijkste behandelprotocollen voor zijn dagelijkse praktijk.

Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten is naast de praktijkondersteuner GGZ bedoeld voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met het begeleiden van mensen met problemen zoals coaches, therapeuten, hbo toegepaste psychologen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, complementaire geneeskundigen, vrijwilligers in de zorg, geestelijk werkers, diëtisten, ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de GGZ en natuurlijk huisartsen die zelf de begeleiding op zich willen nemen.

Protocollen voor de begeleiding van mensen met psychische klachten
Handleiding voor POH-GGZ en overige zorgprofessionals
Auteur: Dr. B. Schreuders
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum / Springer Media International, 2015
Prijs: € 35,00

Bestel het boek »

Trainingen Protocollen door Bureau Binnen de Lijnen.nu

Volg de trainingen van Bureau Binnen de Lijnen.nu, waarin de protocollen uit het boek worden behandeld. Schrijf u nu in voor de trainingen en ontvang het boek tijdelijk gratis.

Alle trainingen »