NETWERK VAN PROFESSIONALS

Bureau Binnen de Lijnen.nu werkt samen met hulpverleners met ruime ervaring in de GGZ. Alle beroepen uit de GGZ zijn vertegenwoordigd.
Bureau Binnen de Lijnen.nu heeft zo alle kennis en expertise in huis om u of uw medewerkers adequaat te trainen, superviseren of coachen.

Drs. Leonie Nekeman-Bakker

Na mijn studie aan de VU in Amsterdam ben ik vanaf 1998 werkzaam als psycholoog. Sinds 2005 in mijn vrijgevestigde praktijk met een BIG registratie als GZ-psycholoog en kwalificaties als Eerstelijnspsycholoog, Cognitief Gedragtherapeut en CSR coach.

Mijn werkterrein bestrijkt zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen en ouderen en de problematiek behelst alles van angst, dwang en stemming stoornissen, aanpassingsproblematiek, werk en relatieproblemen, leven met autisme of adhd tot stress (www.psyln.nl). Eerder was ik werkzaam als (neuro)psycholoog in een academisch ziekenhuis en een kinderpsychiatrisch centrum en een vrijgevestigde praktijk voor kinderen met leer en ontwikkelingsmoeilijkheden. Voor en tijdens mijn universitaire studie ben ik werkzaam geweest als verpleegkundige.

Mijn interesse ligt geheel mijn werkzame leven bij ondersteunen van mensen met klachten van verschillende aard om middels gesprekken hen inzicht te (laten) verkrijgen in zichzelf en het beste van zichzelf naar boven te halen door gebruik te maken van effectieve en evidence based methoden als cognitief gedragstherapeutische en oplossingsgerichte technieken.

Drs. Heidi Lammers- van der Holst

Portret Heidi Lammers-van der Holst Na in 2001 afgestudeerd te zijn in Cognitieve Psychologie en Neurobiopsychologie werkte ik bij de Europese ruimtevaart organisatie ESA, waar ik me richtte op psychologische vraagstukken in de ruimtevaart. Mijn passie voor reizen kwam hier goed tot zijn recht. Van 2010 tot 2014 heb ik als wetenschappelijk docent gewerkt bij het Psychologie instituut aan de Erasmus Universiteit. Momenteel werk ik aan de afronding van mijn promotie onderzoek bij de UvA met als onderwerp slaap, gezondheid, stress en prestatievermogen bij mensen die in ploegendiensten werken.

Sinds 2014 ben ik gestart als freelance docente/trainer en in die hoedanigheid verzorg ik nu ook onderwijsactiviteiten bij verschillende opleidingen en geef ik ‘in-company’ trainingen op het gebied van slaap en de biologische klok gecombineerd met adviseringen m.b.t. onregelmatige werktijden.

Mijn passie is mensen enthousiast maken voor het vakgebied van de psychologie. Samen, door middel van een interactieve werkvorm, theoretische kennis te integreren naar toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk.

Drs. Karin Brugman

Portret Karin BrugmanBijna twintig jaar werk ik, Karin Brugman (1968, gedragswetenschapper) als trainer, -coach en opleider voor organisaties en particulieren. Na tien jaar in dienst te zijn geweest van trainingsbureau De Boertiengroep doe ik dat sinds 2008 vanuit mijn eigen bedrijf De Onderstroom Training & Coaching.

In mijn manier van werken combineer ik graag actieve werkvormen met een vleugje theorie, humor met serieusheid en sensitiviteit met nuchterheid. Ook empathie en acceptie zijn voor mij onmisbare ingrediënten om een setting te creëren waarin deelnemers en cliënten op een plezierige manier effectieve en bij hen passende mogelijkheden ontdekken om lastige situaties tegemoet te treden.

Drs. Hanneke Kempers

Portret Hanneke Kempers Sinds 10 jaar werk ik zelfstandig als coach, psycholoog en trainer. Ooit begonnen als orthopedagoog heb ik mijzelf via werkervaring en studie steeds meer ontwikkeld tot gedragskundige in de brede zin van het woord. Ik heb mijn eigen praktijk voor mensen vanaf 16 jaar die behoefte hebben aan support bij stappen die ze zetten of bij het omgaan met werk- of levens-issues.

Regelmatig werk ik met EMDR zodat mensen weer nieuwe groeiruimte ervaren na een vervelende gebeurtenis (enkelvoudig trauma). Daarnaast verzorg ik regelmatig workshops en trainingen. Ik combineer verdieping met pragmatisch nut, vanuit een theoretische basis. De blik vooruit, waar mogelijk een positieve focus (juist als dingen zwaar zijn) en liefst met wat luchtigheid vormgeven aan je leven, staat voorop in hoe ik werk.

Naast dit alles, kook en reis ik graag. En elke maandag sta ik achter een schilderdoek. Zie ook: hannekekempers.nl.

Dr. Femke Buwalda

Portret Femke Buwalda Na in 2001 mijn bul behaald te hebben in de klinische psychologie ben ik in mei 2007 gepromoveerd op het onderwerp ‘kortdurende educatieve behandelmethoden bij hypochondrie’ (de angst om een ernstige ziekte te hebben of te krijgen).

Hierna werkte ik als docent en onderzoeker aan de afdeling Klinische- en Ontwikkelingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en gaf ik les in klinische vaardigheden. Verder onderzocht ik het effect van cursussen en zelfhulpprogramma’s op verschillende (angst)klachten, met name bloosangst.

Sinds 2009 heb ik een eigen praktijk waarin ik mensen behandel met angst- en somatoforme stoornissen. Ook verzorg ik regelmatig onderwijs op het gebied van klinische psychologie, psychopathologie en onderzoeksvaardigheden bij instellingen als de Universiteit van Amsterdam, verschillende aanbieders van de GZ-opleiding, de Hanzehogeschool in Groningen, NCOI en LOI.

Dr. Els Dozeman

Portret Els DozemanIk werk als verpleegkundig specialist GGZ op de polikliniek stemmingsstoornissen van GGZ inGeest in Amsterdam. Ik ben daarnaast gepromoveerd bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het VUmc. Op dit moment werk ik naast mijn werk als GGZ-VS ook als onderzoeker bij de dienst onderzoek van GGZ inGeest. Onderzoek waarbij ik betrokken ben richt zich op e-health, slaapproblemen en depressie.

Ik heb twee jaar als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk gewerkt met mensen met psychosociale klachten. Mijn expertise ligt op het gebied van preventie, (kortdurende) depressie behandeling, slaapproblemen en e-health.

Drs. Maarten van der Linde

Portret Maarten van der Linde Na mijn studie psychologie aan de VU in Amsterdam ben ik eerst werkzaam geweest als universitair docent. Hierna begon ik met werken in de gespecialiseerde jeugdzorg en daarna in de gespecialiseerde Jeugd GGZ. Vanwege mijn oneindige interesse in gezinnen en relaties heb ik een post-doctorale opleiding tot systeemtherapeut gevolgd. Ik werk met ernstige systeemproblematiek, individuele problematiek (oa. angst, stemmingproblematiek) en ouderrelatieproblematiek.

In mijn behandelingen staat het systemisch denken en handelen centraal. Veel psychisch lijden heeft zijn basis in menselijke relaties. Kijken hoe deze relaties het beste medicijn kunnen vormen in de behandeling van psychische klachten is altijd weer een mooie zoektocht. Momenteel werk ik als systeemtherapeut op de polikliniek van Altrecht in Utrecht.

Hiernaast ben ik founder van Pinkcloud.nu. Pinkcloud.nu richt zich op het preventief tegengaan van relatieproblemen bij ouders. In samenwerking met de Vrije Universiteit ontwikkelde ik een eHealth Module waarmee aanstaande en kersverse ouderstellen vanaf de bank hun relatie babyproof kunnen maken. Ik werk evidence based met ‘Feedback Informed Treatment’. Hierbij laat je de behandeling door feedback van de cliënt bijsturen, zodat je het maatwerk kan leveren waarbij cliënt het meest bij gebaat is.

Eefje Vliet

Eefje VlietIk ben 11 jaar werkzaam geweest als cognitief gedragstherapeutisch werker binnen de reguliere verslavingszorg. Sinds 2017 bied ik als zelfstandig therapeut verslavingsbehandelingen aan.

Door mijn werkervaring aan te vullen met verscheidene cursussen heb ik mijn kennis op verslavingsgebied uitgebreid en verdiept. Binnen mijn praktijk behandel ik alle vormen van verslaving en pas ik verschillende methodieken toe die specifiek ontwikkeld zijn voor het behandelen verslavingsproblematiek. Ook doceer ik in het HBO-onderwijs het vakgebied cognitieve gedragstherapie en verslavingskunde.

Mijn passie en interesse gaat uit naar een combinatie van psychotherapie en spiritualiteit (Tibetaans Boeddhisme) waardoor ik de opleiding tot Zijnsgeoriënteerd begeleider en leraar volg.

Flexpool

Wanneer er beroepsgroepen getraind moeten worden die niet vertegenwoordigd worden door onze vaste trainers hebben wij een flexpool beschikbaar met daarin oa. een onderwijskundige en een psychotherapeut.